ISES

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderimi İçin Son Tarih:30 Mayıs 2019

Sempozyuma Erken Kayıt İçin Son Tarih:15 Mayıs 2019

Sempozyuma Geç Kayıt İçin Son Tarih: 1 Haziran 2019

Sempozyuma Programının İlanı: 7 Haziran 2019

Sempozyum Tarihleri: 13-15 Haziran 2019

Tam Metin İçin Son Gönderim Tarihi: 20 Haziran 2019

Sempozyum Özet Kitabının Yayınlanması: 23 Haziran 2019

Sempozyum Tam Metin Kitabının Yayınlanması: 15 Eylül 2019


Kayıt yaptırmak ve özet göndermek için tıklayınız.

VI. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu

13-15 Haziran 2019, Ankara, Türkiye

Bilindiği gibi 21 yüzyılla birlikte dünya hızla yeni bir çağa girdi. Bu yeniçağı öncekilerden ayıran husus insanlığın geldiği noktanın artık kendini bile aşacak duruma gelmesidir. Bu yüzyılda çok aşikârdır ki insan kendini yeniden tanımlamak zorunda kalacaktır. Zira her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı bu çağa toptancı bir yaklaşımla siber çağ diyebiliriz. Bir taraftan yavaş yavaş robotlar insanların en büyük rakibi olarak ortaya çıkarken, bir yandan da internet ve akıllı teknolojiler bugüne kadar görülmemiş oranda bir küreselleşme ve eşgüdüm olarak kültürel yozlaşmaya sebep olmaktadırlar. Benzer biçimde küresel ekonomi, nüfus artışı, hava ve çevre kirliliği, su kaynakların kirliliği, kuraklık veya öngörülemez hava olayları insanları her geçen gün tehdit etmekte, insanlık bir yandan akıl almaz teknik ilerlemelere tanık olurken bir yandan da toplum yapıları dağılmakta, aileler, uluslar bunalıma düşmektedir. İnsanlığın yeniden toparlanma ve dengelenmesini sağlayacak unsur ise kaliteli bir eğitim ile bilinçli sosyal projeler üretmek, dünyayı anlayan, algılayan ve sorunlar karşısında çözüm üreten bireylerin yetiştirilmesi öncelikli gündem olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun için lokomotif görevini beklenenin tersine teknoloji değil, sosyal bilimler sağlayacaktır. Bizler bu bilinçle düzenli aralıklarla sosyal ve eğitim bilimlerindeki son gelişmelerin paylaşılacağı bir platform olması için Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu adlı uluslararası sempozyumu düzenliyoruz. Sunulan bildiriler sempozyumlar sonunda vaki geçirilmeksizin aynı yıl içinde e-book ve basılı olarak tüm dünyanın erişimine sunulmaktadır. Bu şekilde dünyanın her yerinden araştırmacılar kolaylıkla bu çalışmalara erişebilmekte, her yıl sosyal ve eğitim bilimlerinde yapılan çalışmaları takip edebilmekte, yeni çalışmaları ve ilgili bilim dallarındaki eğilimleri takip edebilmektedirler. Bu yıl aynı hedefler doğrultusunda sempozyumumuzun 6.sını 13-15 Haziran 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Teşrifleriniz bizleri mutlu edecektir.

 

Saygılarımızla

Duyurular [Tümü]


SEMPOZYUM ÖZET KİTABI

Sempozyuma sunulan bildirilerin özetler uluslararası yayınevi statüsüne sahip olan bir yayinevi tarafından ISBN’li olarak yayımlanacaktır. Katılımcılara kitabın PDF versiyonu ücretsiz verilecektir.


Konuşmacılar [Tümü]


Sponsorlar [Tümü]