ISES

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderimi İçin Son Tarih: 5 Kasım 2019

Sempozyuma Erken Kayıt İçin Son Tarih:15 Ekim 2019

Sempozyuma Geç Kayıt İçin Son Tarih: 6 Kasım 2019

Sempozyuma Programının İlanı:8 Kasım 2019

Sempozyum Tarihleri:15-17 Kasım 2019

Tam Metin İçin Son Gönderim Tarihi: 15 Kasım 2019

Sempozyum Özet Kitabının Yayınlanması: 25 Kasım 2019

Sempozyum Tam Metin Kitabının Yayınlanması: 25 Aralık 2019


Kayıt yaptırmak ve özet göndermek için tıklayınız.

VII. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu

15-17 Kasım 2019, Ankara, Türkiye

Bilindiği gibi 21 yüzyılla birlikte dünya hızla yeni bir çağa girdi. Bu yeniçağı öncekilerden ayıran husus insanlığın geldiği noktanın artık kendini bile aşacak duruma gelmesidir. Bu yüzyılda çok aşikârdır ki insan kendini yeniden tanımlamak zorunda kalacaktır. Zira her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı bu çağa toptancı bir yaklaşımla siber çağ diyebiliriz. Bir taraftan yavaş yavaş robotlar insanların en büyük rakibi olarak ortaya çıkarken, bir yandan da internet ve akıllı teknolojiler bugüne kadar görülmemiş oranda bir küreselleşme ve eşgüdüm olarak kültürel yozlaşmaya sebep olmaktadırlar. Benzer biçimde küresel ekonomi, nüfus artışı, hava ve çevre kirliliği, su kaynakların kirliliği, kuraklık veya öngörülemez hava olayları insanları her geçen gün tehdit etmekte, insanlık bir yandan akıl almaz teknik ilerlemelere tanık olurken bir yandan da toplum yapıları dağılmakta, aileler, uluslar bunalıma düşmektedir. İnsanlığın yeniden toparlanma ve dengelenmesini sağlayacak unsur ise kaliteli bir eğitim ile bilinçli sosyal projeler üretmek, dünyayı anlayan, algılayan ve sorunlar karşısında çözüm üreten bireylerin yetiştirilmesi öncelikli gündem olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun için lokomotif görevini beklenenin tersine teknoloji değil, sosyal bilimler sağlayacaktır. Bizler bu bilinçle düzenli aralıklarla sosyal ve eğitim bilimlerindeki son gelişmelerin paylaşılacağı bir platform olması için Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu adlı uluslararası sempozyumu düzenliyoruz. Sunulan bildiriler sempozyumlar sonunda vaki geçirilmeksizin aynı yıl içinde e-book ve basılı olarak tüm dünyanın erişimine sunulmaktadır. Bu şekilde dünyanın her yerinden araştırmacılar kolaylıkla bu çalışmalara erişebilmekte, her yıl sosyal ve eğitim bilimlerinde yapılan çalışmaları takip edebilmekte, yeni çalışmaları ve ilgili bilim dallarındaki eğilimleri takip edebilmektedirler. Bu yıl aynı hedefler doğrultusunda sempozyumumuzun 7.sini 15-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Teşrifleriniz bizleri mutlu edecektir.

Sempozyuma sunulan üzet ve tam metin bildiriler bilmsel ön eleme sürecinden geçirilmektedir.  Sempozyum düzenleme ve bilim kurulu farklı ülkelerden akademisyenlerden oluşmaktadır. Sempozyuma en az 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı katılacaktır. Bu yönleriyle sempozyum 2019 Ekim dönemi  için açıklanan doçentlik başvuru kriterleri ile 2019 yılı akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır.

Sempozyuma aşağıdaki alanlardan araştırma ve derleme çalışmalarla katılım sağlanabilir.

SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER

 • Antropoloji
 • Arkeoloji
 • Bankacılık ve Finans
 • Coğrafya
 • Edebiyat
 • Ekonomi
 • Felsefe
 • Filoloji
 • Hukuk
 • İlahiyat
 • İletişim Bilimleri
 • İktisat
 • İşletme
 • Lojistik
 • Maliye
 • Müzikoloji
 • Paleografi
 • Psikoloji
 • Pazarlama
 • Sanat Tarihi
 • Siyaset Bilimi
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Turizm
 • Uluslararası İlişkiler
 • Yönetim ve Bilişim Sistemleri

EĞİTİM BİLİMLERİ

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
 • Eğitim Bilimleri
 • Eğitim Tarihi
 • Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
 • Özel Eğitim
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Sosyal Bilimler Eğitimi
 • Temel Eğitim
 • Türkçe Eğitimi
 • Yabancı Dil Eğitimi

Duyurular [Tümü]


SEMPOZYUM ÖZET KİTABI

Sempozyuma sunulan bildirilerin özetler uluslararası yayınevi statüsüne sahip olan bir yayinevi tarafından ISBN’li olarak yayımlanacaktır. Katılımcılara kitabın PDF versiyonu ücretsiz verilecektir.


SEMPOZYUM TAM METİN KİTABI

Sempozyuma sunulan bildiriler INTIHAL PROGRAMI VE HAKEM SÜRECİNDEN GEÇİRİLDİKTEN SONRA Tam Metin Bildiri Kitabı’nda 25 Aralık 2019 tarihine kadar yayınlanacaktır. Kitabın PDF versiyonu katlımcılara ücretsiz verilecektirDAVETLİ KONUŞMACILAR

Sponsorlar [Tümü]